CÙNG VIỆT ĐĂNG XÂY DỰNG TRIOS

Máy quét trong miệng TRIOS có ba kiểu và mỗi kiểu có các khả năng khác nhau về cách cầm, có dây hoặc không dây để thiết lập nó trong thực tế của bạn. Trình tạo TRIOS của chúng tôi cho phép Quý Khách hàng kết hợp thiết lập TRIOS lý tưởng của mình bằng cách chọn và so sánh tất cả các mô hình TRIOS có thể có, thông số kỹ thuật và khả năng thiết lập của chúng

POD

TRIOS 4 is available wireless.
It comes with a 1.6m smart cord for convenience.

TRIOS 4 wireless connectivity range > 10m.

move+

TRIOS 4 is available wireless.
It comes with a 1.6m smart cord for convenience.

TRIOS 4 wireless connectivity range > 10m.

XEM CẤU HÌNH PHIÊN BẢN

Bấm vào đây là hiện thông tin của trios 4 wirelees và bản move+ wireless

POD

move+

SO SÁNH PHIÊN BẢN

POD

TRIOS 3 Basic is available with cord only.

TRIOS Basic is available with 2.5m, 5m and 8m extension cables.

move+

TRIOS 3 Basic is available with cord only.

TRIOS Basic is available with 2.5m, 5m and 8m extension cables.

SO SÁNH PHIÊN BẢN