CÙNG VIỆT ĐĂNG XÂY DỰNG TRIOS

Máy quét trong miệng TRIOS có ba kiểu và mỗi kiểu có các khả năng khác nhau về cách cầm, có dây hoặc không dây để thiết lập nó trong thực tế của bạn. Trình tạo TRIOS của chúng tôi cho phép Quý Khách hàng kết hợp thiết lập TRIOS lý tưởng của mình bằng cách chọn và so sánh tất cả các mô hình TRIOS có thể có, thông số kỹ thuật và khả năng thiết lập của chúng

Bước 1: Chọn MODEL

Bước 2: Chọn loại kết nối

TRIOS 4 is available wireless.
It comes with a 1.6m smart cord for convenience.

TRIOS 4 wireless connectivity range > 10m.

Bước 3: Cài đặt cùng với

Bước 2: Chọn loại kết nối

Bước 3: Cài đặt cùng với

Bước 2: Chọn loại kết nối

TRIOS 3 Basic is available with cord only.

TRIOS Basic is available with 2.5m, 5m and 8m extension cables.

Bước 3: Cài đặt cùng với

TRIOS 3 Basic is available with cord only.

TRIOS Basic is available with 2.5m, 5m and 8m extension cables.

    Bước 3: ĐIỀN THÔNG TIN VÀ NHẬN BÁO GIÁ

    Quý Bác sĩ điền thông tin Việt Đăng sẽ báo giá và tư vấn!